------------------------------------
PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI
szczegóły
------------------------------------Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu
dla firmy Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjnego S.A.
szczegóły...

HOME >> O FIRMIE >> CERTYFIKATY JAKOŚCI...

 
Certyfikat GMP, wydany na podstawie inspekcji przeprowadzonej w dniach 13-16/01/2015, potwierdzający, że wytwórca spełnia wymagania Dobrej Praktyki Wytwarzania.

1 OPERACJE WYTWÓRCZE

1.1 Produkty sterylne
1.1.1 Aseptycznie wytwarzane
1.1.1.1. Postaci płynne (o dużej objętości)
1.1.1.4. Postaci płynne (o małej objętości)
1.1.1.6. Inne produkty aseptycznie wytwarzane
1.1.2 Sterylizowane końcowo
1.1.2.1. Postaci płynne (o dużej objętości)
1.1.2.3. Postaci płynne (o małej objętości)

1.3 Biologiczne produkty lecznicze
1.3.1 Biologiczne Produkty Lecznicze
1.3.1.2 Produkty immunologiczne

1.6 Badania w kontroli jakości
1.6.1 Badania mikrobiologiczne: produkty sterylne
1.6.3 Badania fizykochemiczne
1.6.4 Badania biologiczne 
Certyfikat GMP, wydany na podstawie inspekcji przeprowadzonej w dniach 23-25/03/2015, potwierdzający, że wytwórca spełnia wymagania Dobrej Praktyki Wytwarzania.

1 OPERACJE WYTWÓRCZE

1.2 Produkty niesterylne
1.2.1 Produkty niesterylne
1.2.1.5 Płyn do użytku zewnętrznego
1.2.1.6 Płyn do użytku wewnętrznego
1.2.1.8 Inne postaci stałe: proszki jednodawkowe i wielodawkowe
1.2.1.9 Produkty lecznicze w pojemnikach pod ciśnieniem
1.2.1.11 Postaci półstałe
1.2.1.13 Tabletki
1.2.1.16 Premiksy weterynaryjne
1.2.2 Certyfikacja serii

1.6 Badania w kontroli jakości
1.6.2 Badania mikrobiologiczne: produkty niesterylne
1.6.3 Badania fizykochemiczne
Copyright (c) 2006-2016
Admin